Векторния дефект

Публикувано от master | Статии | сряда 30 септември 2009 14:42

horoscopeГригорий Кваша

“Зазеркалье” № 149

Векторния дефект

Кое е първично – стандартният хороскопичен ред, възрастовата последователност на знаците или векторният пръстен? Този въпрос е най-главният за системата на структурния хороскоп. Впрочем, не е изключено да не съществува никаква първичност, има определена даденост и в тази даденост всичко това е първично. В последно време бяха водещи хороскопът и възрастите, векторът изглеждаше вторичен, но сега става ясно, че фундаменталните свойства на самите знаци и качествата на възрастите в много голяма степен зависят от векторния пръстен.

Сега е съвсем ясно, че векторните поправки нахлуват в светая светих на (строгата) теория, а именно във възрастовата последователност, еволюционния ред на знаците.

И така: ще разглеждаме последователно всеки знак от възрастовата стълбица, неговият векторен стремеж и ще разглеждаме този стремеж в рамките на структурната характеристика, в която пребивава векторната двойка. Отначало идеята е следната: във всеки знак съществува някакъв дефект, който не може да се определи по пряк път, но този дефект се изявява чрез векторната зависимост. Можем да го формулираме и другояче: всеки знак има някакъв резерв в развитието си, някакъв път на магистрално развитие.

Определението е много просто: ако векторният господар се намира в една структура с обсъждания знак, точно в тази сфера е дефектът на знака, в тази сфера са главните му резерви и пътят му за максимално напредване.

Първа възраст (0-1 години) – Петел, господар – Котка, векторната двойка е изцяло в единна социална характеристика (отвореност). Значи при новороденото (Петел) дефектът е точно в сферата на общуването. Всъщност какви съмнения може да има, новороденото е дошло в този свят без да разбира как да общува. То няма нито думи, нито емоции. Малката поправка от векторните измествания показва, че Петелът има още един неголям енергетичен дефект, защото Петелът е изместен към меланхолията (Котка, Куче), а Котката е изместена към космичността (Петел, Дракон). Те двамата имат смесен космично-меланхоличен темперамент. Значи, просто сме задължени да насищаме енергетично бебето, да го вдъхновяваме, то още много слабо се интересува от живота.

Втора възраст (1-3 години) – Маймуна, господар – Змия, векторната двойка е изцяло в социалната характеристика (затвореност). Значи и поотрасналото бебе (Маймуна) има същия общителен дефект. При малчугана вече са се появили думи, но още му е много трудно да ги подрежда в изречения, налице е дефективност в общуването със света на възрастните. От друга страна, именно при ликвидирането на този дефект е възможен максимален прогрес в развитието.

Трета възраст (3-7 години) – Коза, господар – Тигър, векторната двойка не се намира в никоя структура. Става някакъв теоретичен конфуз. Но да не бързаме, да си спомним, че Козата, въпреки че е ортодоксален знак, е изместена към страната на затвореността (Змия и Тигър), а Тигърът, въпреки че е затворен знак, е изместен към страната на ортодоксалността (Коза и Бик). Така че Козата и Тигърът са два знака с промеждутъчен ортодоксално-затворен характер. Значи има тъждественост и в тази двойка! И тази тъждественост е отново на територията на социалната структура. Значи Козата отново има проблеми в общуването, дори и да са по-малко значителни, отколкото в първите две възрасти. Какво пък детето в предучилищна възраст е хармонично по своему, живее в комфорт и относителна стабилност. То няма проблеми, намира се в определен застой, полека нагласява своето общуване. С кого? Най-малкото с животинския свят.

Четвърта възраст (7-12 години) – Кон, господар – Плъх, векторната двойка е отново в същата социална стихия (отвореност). Тук няма въпроси, детето отива на училище, проблемите с комуникацията преминават на принципно друго ниво, да общува с връстниците не е като да измоли от мама палачинки, това е ехе какво поле на прогреса.

Пета възраст (12-17 години) – Бик, господар – Куче, за кой ли път векторната двойка е във все същата социална структура (ортодоксалност). Изглежда, че достатъчно е прогресирал в общуването, но пак му липсва нещо, половото съзряване нахлува, възниква знаменитото противопоставяне на половете и затова отново се налага да се учи. Отново общуването представлява главен интерес за човека и главно поле на прогреса.

Така, от първите пет възрастови знака четири (Петел, Маймуна, Кон, Бик) имат дефект в общуването и са длъжни да запълват тази дупка. Козата е малко по-хармонична, но и при нея се налага повишаване на нивото на общуване. Така че от рождението си човекът непрекъснато повишава социалното си майсторство, желанието и умението си да общува и го довежда до максимум именно на 17 години, когато завършва петата възраст, възрастта на Бика.

Между другото, казаното се отнася не само за възрастите, а и за знаците. Лошо общувате господа Петли, Маймуни, Коне, Бикове и частично Кози, трябва да прогресирате именно в тази насока и ще имате успех!

Да се върнем на възрастовата скала. В петата възраст главният прогрес вървеше по линията на общуването. Но само това ли е? Бикът е изместен към страната на волята (Куче и Тигър), а Кучето е изместено към страната на логиката (Петел и Бик). Кучето и Бикът притежават логическо-волево мислене. Значи, макар и скрито се появява втори дефект и втори вектор на движение – ум, мислене, интелект. Така че трябва да започне умствено движение.

Шеста възраст (17-24 години) – Плъх, господар – Маймуна, за пръв път векторната двойка се намира в идеологическа характеристика (мистика). Процесът на интелектуализация, започнал във възрастта на Бика, набира сили. Плъхът има дефект в умствената сфера, затова максималният му прогрес е възможен именно по пътя на всекидневно повишаване на интелекта. Трябва да поумнява! В смисъл да се учи, да мисли самостоятелно. Нали в средното училище са ни учили да мислим със стереотипи, с щампи, всички ние се готвехме само за вземане на изпитите. Целта на висшето училище е съвсем друга – не обикновените изпити, а негово величество животът ще проверява човека. Тук е нужен ум на възрастен. Като изпращаме децата си войници в тази възраст, убиваме интелекта на нацията, защото при строгите военни порядки самостоятелното мислене е затруднено.

Седма възраст (24-31 години) – Глиган, господар – Кон, установява се дефект в енергетичната структура. Това означава, че на младия човек му липсва целеустременост и заряд за победа, въобще възраст за почивка. Но точно в тази почивка трябва да набирате сили, максималният прогрес е именно да станете по-енергични, заинтересовани, трябва да набирате сили за решаващия пробив в следващата възраст.

Осма възраст (31-40 години) – Куче, господар – Петел, дефект в психологическата (физиологичната) структура. Разбира се, още е рано да се говори за старост, а вече е време да се замислите за здравето си, нали физиологичният дефект е дупка за болестите. Време е да укрепвате здравето си. И в никакъв случай да не го разпилявате.

Девета възраст (40-55 години) – Змия, господар – Коза, дефективността е в две структури наведнъж – енергетичната и физиологичната. Това значи катастрофа! Всичко се руши, отива си здравето, отива си енергията. Почти невъзможно е да водите война на два фронта. Но друг път няма, трябва да кърпите здравето си и да трупате енергия. Човекът буквално е длъжен да изостави всички пороци и целия си мързел и да тръгне по пътя на здравословния начин на живот.

Десета възраст (55-70 години) – Дракон, господар – Глиган. Няма дефекти. Човекът е преминал страшния изпит и може да живее на този възрастов остров на спокойствието, като почти не се променя. Прогресът е невъзможен в тази възраст. Ще бъде трудно на онези, които са свикнали да търсят навсякъде път към съвършенство.

Единадесета възраст (70-85 години) – Котка, господар – Дракон, дефектът е същият –физиологичен, трябва да укрепвате здравето си, да се лекувате.

Дванадесета възраст (85-100 години) – Тигър, господар – Бик, няма дефект. Достоен връх на човешкия живот! Ако сте правили всичко правилно, сте създали от себе си съвършен и бездефектен продукт. Да можехме да узнаем кой приема и употребява този продукт.

Така, именно благодарение на векторната дефектология, общата картина на живота получава своята обобщена картина. Началният живот е безкрайно търсене на начини за комуникация. Финалният етап е търсене на физиологично съвършенство. Всъщност тук не успяхме да открием Америка, а само да потвърдим общоизвестни истини. Много по-интересна е информацията за островите на стабилност (Коза, Дракон, Тигър), а също указанието за възрастите на загуба на жаждата за живот (стремеж към саморазрушение) – Глиган, Змия и отчасти Петел.

А сега да отчетем обратното. В какво са особено силни, буквално бронебойни тези 12 възрасти, къде е запасът им от тлъстина, кредитът за изяждане, сферата, която може да не се увеличава, а да се разпилява?

Първа възраст (0-1 години) – Петел, слуга – Куче. Здрава е именно физиологията. Значи ваксините, антибиотиците – всичко това е грешка, на бебето не му трябва физиологична поддръжка, трябва да общувате с него и да го поддържате енергетично.

Втора възраст (1-3 години) – Маймуна, слуга – Плъх. Здрав е интелектът, значи не подлежи на развитие. Затова са безсмислени всички опити да го научите на нещо в тази възраст. Нека бъде глупав.

Трета възраст (3-7 години) – Коза, слуга – Змия. Здрава е не само физиологията, но и енергетиката. Затова не трябва да възбуждате детето, а да го успокоявате. И, разбира се, никакви лекарства, никакво рибено масло. В тази възраст организмът съвсем не е толкова слаб, колкото си мислим.

Четвърта възраст (7-12 години) – Кон, слуга – Глиган. Отново става дума за невероятен енергетичен заряд. Какво пък, това прилича на истина, децата кипят от енергия в този период.

Пета възраст (12-17 години) – Бик, слуга – Тигър. Тук има загадка, получава се, че учениците от горните класове са беззащитни, нямат здрав тил, нямат с какво да се подкрепят.

Шеста възраст (17-24 години) – Плъх, слуга – Кон. Главният коз на възрастта е блестящото умение да общувате. Личи си!

Седма възраст (24-31 години) – Глиган, слуга – Дракон. И пак никакви козове. Празен знак.

Осма възраст (31-40 години) – Куче, слуга – Бик. Отново умението да общувате и частично интелектът е на кредит.

Девета възраст (40-55 години) – Змия, слуга – Маймуна. За кой ли път вече умението да общувате е на кредит.

Десета възраст (55-70 години) – Дракон, Слуга – Котка. Тук ни чака приятна изненада под формата на здрава физиологична база. Значи, вън лекарите и не си забърквайте ума с оздравяване.

Единадесета възраст (70-85 години) – Котка, слуга – Петел. Здрав тил, умение да общувате красиво и известен енергетичен изблик.

Дванадесета възраст (85-100 години) – Тигър, слуга – Коза. Ах, този Тигър, нищо няма той, нито дефекти, нито запаси, чист е пред хората и пред Бога.

Лесно е да забележим, че най-активно са задействани социалната и психологическата структура, съвсем слабо идеологическата и енергетичната структура. А структурата на съдбата не е задействана изобщо. Ние не взаимодействаме със съдбата си, нямаме право да я коригираме. Това не е наша работа!

Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите към тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар