Възраст на плъха (от 17 до 24 години)

Posted by master | | понеделник 28 септември 2009 18:20

ЗАПОВЕДИ ЗА МЛАДОСТТА

1. Ключалките са счупени, стените са разрушени, настъпва дългоочакваната свобода. Отсега нататък всичко може, отсега всичко е позволено. Пълна свобода с паспорт и диплом в джоба. Изглежда, че това е грандиозна революция в живота на човека. Но промяната се извършва някак подозрително спокойно, без истерии и напрежение. Никакви гръмки лозунги, никакви широки декларации. Работата е в това, че е дошла революцията на любовта и мира.

2. Впрочем, отсъствието на революционни лозунги не означава отсъствие на промени. Особено поразителни са външните промени. Юношите, получили хормонално освобождение, за едно мигване на окото стават мустакати юнаци, натрупват мускулна маса, придобиват удивително мека пластичност вместо юношеската неловка ъгловатост. При девойките трансформациите са още по-грандиозни. Вместо грозните патета от пещерите на хормоналното пренастройване изплуват удивителни красавици, грациозни, елегантни, мамещи.

3. Външните промени, както става обикновено, са много тясно свързани с вътрешните промени. Голяма нежност, голяма жажда за общуване и любов залива цялото естество, цялата плът и целия разум. Като че не става нищо ново, нима предишната възраст не беше изпълнена с желание за любов и дружба? Да! Но в миналата възраст всичко това беше несбъдната мечта, любовта беше картинка, наблюдавана отстрани. Сега любовта гори вътре, разбирането за това какво трябва да се прави идва не от учебниците и разговорите с приятели, умението за любов идва направо от сърцето. И откъде се взема всичко това? Наистина в това е вълшебството. Човекът до неотдавна разбиращ любовта примитивно и грубо, за момент става магьосник с най-висша квалификация в любовта.

4. В тази възраст победата на любовта е неизбежна, никакви прегради не са в състояние да удържат юношите и девойките от среща. Нито казарми, нито пазачи, нито още повече татко и мама или жилищната криза няма да спрат този велик бал на пролетта. При това любовта в тази възраст е абсолютно равнозначна със свободата. В други възрасти любовта ще създаде нови стени и нови ключалки. А сега тя е съвсем свободна. В нея няма ревност, няма жажда за уединение, любовта витае над всички наведнъж, като заразява и зарежда всички наоколо. Колективно безумие, колективно блаженство. Онази любов, която без зрители е мъртва, защото в нея още няма дълбочина и самодостатъчност.

5. В тази възраст любовта обгръща целия свят. Девойките и младежите, дядовците и бабите, всички хора, а също и животните, дърветата и камъните – всичко става обект на любовта. Но има едно много важно условие – любовта е такова нещо, което изисква взаимност. Взаимната любов разцъфтява пищно, увеличавайки се многократно, любовта без взаимност умира. Представете си какво ще стане с влюбения в целия свят младеж, ако попадне в обстановка на доброжелателност и доверие (например в университета). Той ще разцъфти, ще ликува, талантите му ще се разкрият. И е съвсем друго, ако отвореният за света млад човек срещне насмешка, недоверие и унижение (прословутите армейски извращения). Той ще повехне, ще се затвори в себе си, може дори да се озлоби.

6. Изборът между висше образование и служба в армията е генералната алтернатива на възрастта. Всичките структурни съставящи на възрастовия знак еднозначно са против армията и също така еднозначно за висшето образование. Впрочем, ако в армията освен младежи вземаха и девойки, не заключваха с катинари служещите, разрешавайки им да пътешестват (поне с танковете), а също ако се създаде атмосфера на фронтово братство, щеше да бъде добре. Но остава един довод, който съвсем не може да се превъзмогне. В тази фатална възраст на челото се изписва пожизнено клеймо. Тези, които са служили в армията в тази възраст, ще си останат за цял живот с печата на казармата. Искаме ли да живеем в такова общество? Ето в какво е въпросът.

7. Огромен привет на всички, избрали пътя на продължаване на образованието, защото възрастовият знак първо позволява да се възприема информация без всякакви филтри и ограничения, може да се каже накуп. Възрастовото устройство на мозъка е такова, че обемът на паметта всъщност става безграничен. Какво да правите в армията с такъв обем? Там информацията се стича на капки, институтът е друго нещо – десетки дисциплини, гигантски обем от знания. Много точно съвпадение на живота с възрастовите особености. Друг е въпросът какво става по-нататък с тези знания. Разбира се, всичките няма да потрябват, твърде много са. Но при голямата, можем да кажем, огромната маса получени знания става някаква вълшебна трансформация, раждаща специфичен тип мислене. Например, випускниците на химическия университет получават химически тип мислене и каквито и да станат в бъдеще, журналисти, политици или търговци, техният тип мислене ще си остане специфично химически.

8. Що се отнася до възрастовите предпочитания, шестата възрастова програма почти не е чувствителна към различията между хуманитарните и естествените науки, на практика е всеядна. В определен смисъл дори са за предпочитане рехавите, незрели науки, в които има много емпирични данни и малко твърдо структурирана теория. Подходящи са всички хуманитарни дисциплини, добри са техническите дисциплини, където има много подробности, свързани с технологията. Много са добри дисциплините с много лабораторна работа. Тук може би е главната разлика между висшето и средното образование. Долу абстракциите и максимум неща, които могат да се опипат. Тук има пълно сходство между шестата и втората възраст.

9. Като се върнем към възрастовата координата на възрастовата скала за целия живот, заслужава да отбележим, че въпреки цялата си романтична окраска и невероятен прогрес, шестата възраст отклонява човека от главната траектория. Така девойките може да отложат за после реализирането на идеята за търсене на мъж и създаване на семейство, като я заменят с идеята за всеобща любов и братство. Младежът може да забрави за кратко време фундаменталния си стремеж да бъде по-добър от всички, да бъде главен на всички, всички да победи, и да се разтопи в идеята за същото това световно братство. Създаването на специфична младежка контракултура става апотеоз на това отклонение от главната магистрала.

10. Младежката контракултура кардинално се отличава от юношеската псевдокултура, защото тя се създава отвън, от хитри, пораснали за пасивното й потребление пораснали младежи. Младежката контракултура се създава от самите младежи, създава се в центъра на прогнилия възрастен свят. Юношеската псевдокултура е създадена с привличане на пари за свръхпечалба. Младежката контракултура по правило е насочена против света на парите в брой. Там има баналност и пошлост, тук – оригиналност и свежест на идеите. Там е уродливият дух на казармата, тук – приказното очарование на младостта. И все пак това странно явление не може да се влее в общия поток на културата, колкото и грандиозно да е то (като например рок-музиката). Успяхме да постигнем някакъв компромис между света на възрастните и света на младежта в КВН (Клуб на веселите и находчивите, руско телевизионно състезание – Б. пр.). Но съгласете се, щом младежите пораснат, си отива нещо важно.

11. Безизходността на младежката контракултура се състои в това, че като представя добре недостатъците на света на възрастните, тя не издига никакви позитивни програми. В най-добрия случай се издига идеята за всеобща любов, която ще спаси света. Уви, в тази рецепта твърде явно проблясва точно спецификата на шестата възраст. Явно идеята за всеобщо братство въз основа на любовта не е достатъчна за излекуването на болното човечество. Въпреки че и в другите възрасти има достатъчно проповедници на любовта. По правило това са хора с годишни знаци на Плъха, Маймуната и Дракона.

12. Хормоналната революция в съчетание с драматичен темперамент, освен това в условията на тържество на любовта, която винаги рискува да остане без взаимност, прекалено изтънява границата между нормалното, стабилно състояние и пограничното състояние. Така че в тази възраст е много голям рискът от депресия, стремеж към самоубийство и възможността да се лишите от разсъдък. Ненапразно мълвата така упорито свързва любовта с безумието. Така че рисковете на възрастта са извънредно големи. Освен това е много голям рискът от така наречената сублимация, когато дарът на любовта, като не намира изход, се превръща в своята противоположност – ненавистта. Впрочем, това също може да се смята за форма на лудост.

13. Лечението от депресии в тази възраст е ударни дози общуване, ласка и любов. Никакви забрани, никакви ограничения. Така че няма смисъл да се заседявате в читалнята до пълно умопомрачение. По-добре поиграйте на карти с приятели или отидете в кръчмата. Казвам това за случаите, когато идването на депресията или умствената слабост е вече напълно осезаемо. И никаква самота, никаква гордост. Отпуснете се и смятайте всички за мили хора.

14. Девойките рискуват значително по-малко от младежите, те са по-трезви и не се разкрепостяват така беззаветно. Те играят на същите игри, но си остават по-трезви. А интелектът им безусловно започва стремително да изостава от мъжкия и причината за това изоставане е, че е започнало сливането (на шестата и седмата възраст) – специфично женски модел за развитие. Жизнените цели на младежите и девойките стремително се разделят. Младежите продължават да учат, девойките си търсят мъже. В определен смисъл висшето образование за девойките е нещо като брачна кантора за търсене на правилни кандидати, а не учебно заведение, в което се определя типът мислене. Ето впрочем защо образованието се забелязва толкова добре върху лицето на младежа и така лошо при девойката. Фаталният знак по-скоро ще ни разкаже за любовта и брака на девойката, отколкото за нейното образование.

15. Отворена психология, илюзия за любовни идеали, всичко това дава на девойката максимално широка възможност да сканира спектъра от потенциални мъже. Трябва да се копае нашироко, а още е рано да се омъжва. Трябва да има предвид няколко претендента до самия край на възрастта, като се старае възможно най-обективно да сравнява достойнствата им.

16. Що се отнася до взаимодействието с фатума, съдбата, присъствието на висшите сили в тази възраст се чувства непрекъснато. В лакатушенето на конкурсния подбор в института, в зигзагите на работата на комисията по разпределението на випускниците от вузовете, в първата възрастна любов, в женитбата. С една дума, ръката на съдбата е навсякъде. Наистина, шестата възраст е истински кръстопът на живота, на който, от една страна, се срещат детството и старостта, а от друга страна се прекъсват връзките със старите светове и се завързват връзки с нови светове. Няма смисъл да се напрягате особено. Ако нещо не се е случило, ще имате още един шанс да попаднете на главния кръстопът – това е осмата възраст (31- 40 години).

17. Ако всичко е правилно направено, шестата възраст носи на човека невиждан интелектуален полет. Започнал възрастовия период като амбициозен, но нищо неразбиращ от живота ученик, младежът го завършва като специалист от висока класа, може би не твърде опитен, но напълно конкурентоспособен. Ако е завършил добър ВУЗ, страхът от света на възрастните изчезва напълно. Това означава окончателна загуба на инфантилността. По принцип може да започне кариера от всякаква степен на сложност. Може да е раничко за политическа кариера, а комерческата ще върви съвсем добре. Няма да станеш велик идеолог, но вече можеш да станеш приличен физик.

18. И така, изводът за възрастта е загубата на интелектуалната безпомощност. Интелектът достига максимално ниво. А практичната реализация е нулева. Тук е най-главният вектор за движение нататък. Учил си толкова време, вече е време да правиш нещо. Време е да търсиш своя персонален обект за работа, да търсиш темата, с която можеш да си изработиш име, с която можеш да изковеш личността си. Нещо подобно може да се каже и за девойките. Стига са говорили вече за любов и са упражнявали чара си върху различни хора, време е вече да намерят своя персонален обект за създаване на семейство, за създаване на своя личен свят, в който ще има всичко – мъж, деца, дом. И така нататък.

Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите към тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар