Описание на възрастта на Петела

Posted by master | | петък 2 октомври 2009 14:42

Възрастови правила за Петела

Възрастта на Петела и възрастта на Тигъра са ключови за тази теория, защото те я извеждат извън границите на земния живот (преди и след) и ни дават шанс да разберем категории, досега недостъпни за човека, като космически разум, работеща душа и т.н. В началото обаче трябва да си изясним проблема „човекът в майчината утроба”. Най-лесно е да заявим, че в утробата на майката няма никакъв човек, а има само част от майчиния организъм, готова след време да се отдели и да стане самостоятелна. И все пак, ако се заемем да разсъждаваме за трансформациите след смъртта, защо да не направим някои предположения за състоянието на човека преди раждането?

Вместилище на неродения човек е космосът, състоящ се от пространство, време, разнородни звуци и някаква музика. Казано накратко, космосът е пълен с това, което родилият се разумник най-добре от всичко може да смята. Известно време преди раждането този космически пришълец започва да прави екскурзии в бъдещата си обвивка. Старата му обвивка в момента на раждането рязко се разпада. Така че раждането, това е и смърт на нещо старо. Може би за тази смърт плаче бебето, за това, с което се разделя, напускайки този космос.

Има ли смисъл да се общува с неродения човек? Несъмнено. Той, разбира се, не знае езика ни, не знае навярно коя дума е добра и коя – лоша. Но непременно ще запомни, да кажем, ритъма на сърцето, тембъра на гласа, някаква мелодия. И ако, когато се роди, открие около себе си множество вече познати звуци, ще му бъде по-леко да влезе в този живот, няма да се чувства твърде самотен. Бъдещи бащи, запознавайте децата със себе си още преди раждането – говорете с тях, пейте им песни. С майките те привикват автоматично.

Мнозина са уверени, че току-що роденото бебе не може да мисли, че то има само инстинкти – да яде, да спи, а интелект, мислене при старта почти отсъстват. В действителност се случва точно обратното: бебето мисли с необикновена скорост, оперира с огромна маса информация.

Между впрочем, това може да се докаже и без теорията на нашия хороскоп. Тъй като скоростта на мислене при човека с течение на годините непрекъснато намалява, логично е да се предположи, че тя е максимална веднага след неговото раждане. Логично е също да се предположи, че информационната задача на всяка възраст е приблизително еднаква, значи скоростта за набиране на тази информация е обратно пропорционална на продължителността на периода, първата възраст е най-кратка. И накрая, още едно доказателство: психичните и физиологичните процеси са аналогични, на максимален растеж на организма съответства максимална скорост на умствена дейност.

Що за мозъчен щурм се извършва в тази толкова крехка възраст? Нашата теория най-добре обяснява това.

Идеологическата структура на хороскопа отнася знака на Петела, заедно със Змията и Бика, към логиците. Хората от тези знаци решават безпогрешно логически, или по-точно, формализуеми задачи. При това от тази тройка знаци именно Петелът ги решава най-бързо и точно, наподобявайки понякога сметачна машина. (Един съвременен пример: индийският шахматист В. Ананд, играещ с невероятна скорост, е роден през годината на Петела).

Родителите на новороденото са сигурни, че са го опазили от всякакви грижи – гледай себе си, спи и пълней, но уви, оказва се, че тяхното чедо през цялото време решава задачи, и то със скоростта на компютър. Що за задачи са те?

Главното поле на действие за бебешкото съзнание са пространството и времето. За нас е непостижима драматичността на този етап от познаването на света, ние въобще не се замисляме за пространството и времето. При това бебето изучава триизмерното пространство, както се казва, на око, фактически без да се движи в него. В животинския свят няма пример за толкова дълъг период на зряща пасивност. Бебето мърда ръце и крака без всякаква система, в движенията му няма стремеж да опипа света. Светът на обемите, плоскостите, разстоянията се разбира без необходимата за това физиологична връзка. Значи се разбира с разума.

Също толкова малко, както за пространството и времето, през живота си на възрастни мислим за цветовото разнообразие на нашия свят. Има основания да се предполага, че задачата за смесване на трите цвята в единна картина интелектуално може да реши само човекът. И бебето решава тази задача. Тук не забравяйте своевременно да му помогнете, като го запознавате с ярки цветни предмети.

Върху бебето се стоварва море от звуци и то, за разлика от животните, трябва да умее не само да ги запомня, но и да ги анализира, класифицира и синтезира. Тоест този глупчо през цялото време решава формализуеми задачи с формални методи, действа като логик-формалист. (Ще отбележа, между другото: ако сте планували да учите детето на музика, нека тя звучи за него от първите му дни).

И накрая, още една грандиозна задача – разбирането за време. Бебето установява всевъзможни ритми (хранене, сън, бодърстване), става му известна дължината на дните, техните части…

И така, първата възраст без всякаква отсрочка поставя пред човека множество задачи: усвояването на пространството, цветовете, звуците, времето. И не само това… Главното във възрастта на Петела е планирането на целия живот. Това е възрастта на великите амбиции и мечти. Бебешките планове, разбира се, са лишени от реални черти, това е по-скоро усещане за собствената грандиозност, безпределността на собствените възможности. Ето какво пише по този повод един от най-големите специалисти по проблемите на възрастта А.В. Толстих: ”Бебето всъщност притежава това, към което се стреми възрастният- универсална възможност за развитие. То по принцип може всичко (равно е на битието), но още нищо не е направило, то е личност, ако може така да се каже, „потенциална личност”.

Можем уверено да твърдим, че колкото е по-висока потенциалната енергия на бебето, толкова повече то ще може да направи в живота. Как да я увеличим? Не се страхувайте, че ще прехвалите мъничето – възторзи, похвали, обожание, изразяване на безпределна вяра в него – всичко това ще подкрепи и усили потенциала на човечето. Въпреки че енергетиката, изглежда, се формира главно от генетиката и хороскопа – годината на раждане, знакът на човека. В известен смисъл хороскопът е като зашифрован план на живота,т.е. на потенциала на човека. Въпросът е ще може ли човекът да реализира възможностите на своя знак. Впрочем, за това съществуват препоръките на възрастовия хороскоп. Как например, стоят нещата за родените в годината на Петела? Как да се реализира той? Или му е отредено да остане „потенциална личност”? И да, и не. Наистина Петлите като правило са максимално талантливи и минимално осъществени. За „Петльовите” дарби е необходимо някой цял живот да ги държи под опека, да ги подкрепя. Тогава талантите им ще се проявят. Но има сфери на дейност, където реализацията на Петлите, въпреки тяхната инфантилност, е просто неизбежна. Сливането в едно на време и пространство е най-важната задача, която новороденото решава. Най-висша способност за абстрактно мислене, умение да определи главното и да отсече второстепенното, абсолютно владеене на времето и пространството, способност да задържа в главата си огромно количество информация, и най-важното, да приложи всичко това бързо и в боева обстановка – такива задачи са по силите само на пълководците под знака на Петела. Нито един от военачалниците, родени в годината на Петела, няма загубени сражения. Само те не познават поражението.

Петелът (както Котката, Коня, Плъха) е отворен знак. Освен всичко друго, това означава, че той не понася самотата, нужно му е открито, доброжелателно общуване, жадува всеобщо обожание. Неудоволствие, проявено към бебето в каквато и да е форма, може да стане шоково за него. Петелът е толкова очарователен, толкова прекрасен, че не си представя как може да се отнасят зле с него. Родители, въздържайте се до настъпването на втората възраст на бебето дори и от най-дребните отрицателни емоции по отношение на него – само възторзи и ликуване, само безкрайна ласка. Ако нямате сили за това вие самите, викайте роднините. Страхувайте се, да не би да не хвалите достатъчно бебето. Разговаряйте с него, дайте му да се „наговори”, колкото повече звуци се научи да произнася Петлето, толкова по-добре.

Всичко това е много сериозно, макар че на пръв поглед ни се струва абстрактно. Известно е, че новородено, лишено от общуване, заболява от страшна болест, наречена „хоспитализъм“.

В критично състояние единственото спасение са ударни дози общуване. (Това е вече практическо приложение на теорията).

Веднага трябва да предупредим, че възрастовият хороскоп е написан само за мъжката половина, женската възрастова версия е много по-сложна и засега още не е завършена. При все това, необходимите допълнения и обяснения, касаещи възрастовите особености на момичетата и жените, ще бъдат дадени още в тази работа (за разликата между женските и мъжките знаци ще разкажем в няколко глави на втората част). Жената Петел е знак със силна воля и затова новороденото момиченце не изпитва такъв страх и паника, каквито понякога могат да завладеят момченцето, ако няма никой до него.

Като завършек – за една загадка. Защо човекът, появявайки се на света, вика? В животинския свят няма аналогия на това. Възрастовият хороскоп предлага три решения. Първо, викът е самоутвърждаване: „Аз съм, аз съществувам” (всички логически знаци – Бик, Змия – имат комплекси за непълноценност, те се утвърждават). Второ, викът е най-важното средство за ориентация. И трето, викът на бебето е символ на символа, кукуригането на петел. Нали петелът не може да не изкукурига, когато се е съмнало, а раждането е изход от тъмнина, излизане на светло.

Велики пълководци, родени през годината на Петела. Сред тях ще посочим първо най-бележитите:

А.В. Суворов (24.11.1729-18.05.1800); А.П. Ермолов (4.06.1777-23.04.1861); Ц.Н. Фрунзе (2.02.1885-31.10.1925). Пълководци, прославили се в най-голямата война Л.А. Говоров (22.02.1897-19.03.1955); И.С. Конев (28.12.1897-21.05.1973); К.А. Мерецков (7.06.1897-30.12.1968); В. Д. Соколовски (21.07.1897-10.05.1968). На четиримата е присъдено маршалско звание по време на войната, всичките са командващи на фронтове.

1 Най-често възрастта на Петела завършва на седем-деветмесечна възраст.

Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите към тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар