Социална

Posted by admin | | четвъртък 20 август 2009 16:29

ОТВОРЕНИ ЗНАЦИ (всенародни, екстроверти)

Четворка знаци – Плъх, Котка, Кон, Петел, равномерно разположени по кръга, образуват кръст или квадрат.

Структурата, обединяваща посочените четири знака, се нарича социална. Има се предвид, че отвореността е начин за социална ориентация на посочените четири знака. За тях няма добри и лоши, всички хора са добри, трябва да се харесат на всички, на всички да угодят. Няма личност, няма клан, има само народ.

На възрастовата скала отвореността доминира в детството (до 12 години), когато човекът още не е въвлечен във разправиите на възрастните, отворен е за целия свят, достъпен за всякакви идеи. На историческата скала отворените времена са отминали отдавна. Античността, детството на човечеството, времето за безгрижно и неограничавано от нищо творчество, времето за наивност, искреност и отвореност към света.

В триъгълника Бог-Човек-Природа Отвореността символизира Природата. Природата няма граници, няма морал, само една безкрайна хармония. Природата винаги е извън нас. В динамиката Отвореността е безкрайно разширяване, разтичане, разпълзяване, плъзгане по повърхността на явленията, хората, идеите, всичко на света. Оттук идва широтата на душата, мащабността на мисленето, грандиозността на замаха и заедно с това простотата и яснотата, достъпността и прямотата на отворените знаци.

Отворената (природна) религия е езичеството, създаващо образ на живота, тъждествен на мъжката (дива) представа за начина на живот. Отвореното (женско) изкуство е способността да сресва природата, да я прави още по-хармонична. Като някаква глобална икебана.

Отвореността има решаващо значение за редица създатели на опери и оперети.

Плъх Петел Кон Котка
Моцарт Верди Пучини Прокофиев
Росини Вагнер Стравински Хачатурян
Глинка Щраус Шостакович Зупе
Чайковски Калман
Дунаевски
Лойд Вебер

ОРТОДОКСАЛНИ ЗНАЦИ

Четворка знаци – Бик, Дракон, Коза, Куче, равномерно разположени по кръга, образуват кръст или квадрат.

Структурата, обединяваща посочените четири знака, се нарича социална. Има се предвид, че ортодоксалността е начин за социална ориентация на посочените четири знака. Ортодоксът не е повелител и не е слуга на обществото, той е пълноценен негов член, слуга на реда, роб на идеята. Девизът на всеки ортодокс е стабилност, дисциплина, ритмичност, еднообразие, а негово знаме е моралът.

На възрастовата скала ортодоксалността доминира в най-продуктивния период, от 12 до 40 години, когато човекът най-искрено се чувства член на човешкото общество. На историческата скала ортодоксалните времена се простират от краха на Рим до XX век. През цялото това време ортодоксалните вярвания (християнство, ислям) са определяли главните събития в живота на човечеството.

В триъгълника Бог-Човек-Природа Ортодоксалността символизира Човека. Лесно е да се убедим в това, защото, за да изследва себе си, човекът не трябва да ходи нито навътре, нито навън, той намира себе си в измислените от самия него закони, принципи на общежитие, морал. В динамиката Ортодоксалността е безкрайно ходене в кръг, охраняване на завзетата територия. Оттук идва предаността, упорството, догматизмът на ортодоксалните знаци.

Затвореното (езотерично) изкуство, познаващо изтънчения свят на човека, се създава от мъжете. Ортодоксалната наука, създадена от мъжете, доста успешно опознава природата. Ортодоксалният начин на живот, доминиращ през последните векове, безусловно е създаден от жената. Това, което наричаме цивилизован живот – да се миеш, подстригваш, да ходиш в чисти дрехи, да се секнеш в кърпичка, да живееш в къща с удобства и т.н.

Ортодоксалността има решаващо значение в поезията – строго, ритмично изкуство. В руската поезия:

Коза Куче Бик Дракон
Пушкин Лермонтов А.К. Толстой Фет
Батюшков Гумильов Волошин Блок
Есенин Ходасевич Ахматова Аненски
Бродски

ЗАТВОРЕНИ ЗНАЦИ (езотерици, интроверти)

Четворка знаци – Тигър, Змия, Маймуна, Глиган, равномерно разположени по кръга, образуват кръст или квадрат.

Структурата, обединяваща посочените четири знака, се нарича социална. Има се предвид, че затвореността е начин за социална ориентация на посочените четири знака. В известен смисъл това са самотници, отшелници, хора, стоящи над обществото, пренебрегващи обществения морал, свободни от условности.

На възрастовата скала затвореността доминира от 40 години, когато човекът се измъква от стадото и (в идеалния случай) става свободен, независим и самотен. На историческата скала затворените времена още не са настъпили, но вече наближават. Това ще бъде време на намаляване значимостта на държавата и ортодоксалната религия и окончателна победа на индивидуализма.

В триъгълника Бог-Човек-Природа Затвореността символизира Бога. В такъв смисъл Бог не е над нас, а вътре в нас. В динамиката Затвореността е безкрайно вглъбяване, изтънченост. Оттук идват аристократизмът, естетството, тънкият вкус на затворените знаци.

Затвореното (езотерично) изкуство, познаващо изтънчения свят на човека, се създава от мъжете. Затворената наука се създава от жените. В нея ще бъде преодоляна ортодоксалността, формалността и формулността на мъжката наука. Човекът (мъжът) ще стане познаваем и управляем.

Затвореността има решаващо значение в живописта, истинското езотерично изкуство, което ни води в глъбините на човека, в най-съкровените глъбини.

Маймуни: Гоген, В.Васнецов, Левитан, Модилиани.
Тигри: Гойя, Малевич, Кандински, Кустодиев.
Глигани: Сезан, Шагал.
Змии: Пикасо, Миро, Матис.

Няма коментари »

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите към тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар