Звездите мълчат

Posted by master | Интервюта | петък 2 октомври 2009 14:19

autorАвтор на интервюто: Регина Александрова

„Марта” бр. 21

Звездите мълчат. Ритмите на Изтока предсказват!

Хороскопите твърдо се настаниха в живота ни. Независимо дали вярваме в тях или не, във всеки случай никъде не можем да избягаме от съдбата. Впрочем хороскопите са различни. В Рига изнасяше лекции астролог, който не обичаше думата „хороскоп” и не вярваше, че „звездите говорят”.

Григорий Кваша е автор на структурния хороскоп, член-кореспондент на Руската академия на естествените науки, известен руски астролог и писател. Той е убеден, че жената трябва да си избира приятели, мъж, кариера, като следва ритмите на източния календар.
(още…)

От първия до петия

Posted by master | Интервюта | петък 2 октомври 2009 13:54

MarriageГригорий Кваша е автор и създател на уникалния структурен хороскоп, който се базира на източния годишен цикъл, но няма нищо общо с традиционната астрология. Той създаде също така извънредно интересната „Теория за брака” с основна идея, че „Без жената мъжът не може да постигне нищо!”. По мнението на Кваша „Наполеон не би спечелил сражение, ако не е имал Жозефина, Маяковски не би могъл да пише стихове, ако не е имал Лили Брик, Михаил Горбачов не би дошъл на власт, ако не е имал Раиса Максимовна”.

Днес вие, скъпи читателки, можете да научите за типа на вашия брак и какво трябва да направите за запазването и укрепването на семейния съюз.

ОТ ПЪРВИЯ ДО ПЕТИЯ- ПРЕЦЕНИ!
(още…)

Международните отношения

Posted by master | Интервюта | петък 2 октомври 2009 12:21

russia-mapАстрологът Григорий Кваша за международните отношения

Автор на интервюто: Елена Смехова
„Събота” 25.06.2009

Защо Латвия не дружи с Русия, а Русия с Естония?

Структурният хороскоп, създаден от астролога Григорий Кваша, е в разрез с цялата общоприета астрология. В него няма никакви планети! Само ритъма на източния календар, структурата на течението на времето и авторска систематизация.

Като раздава на всички народи знаци на националния им характер, Григорий Кваша се доближава плътно до животрептящата тема за международните отношения.
Кой на кого е полезен? От кого да очакваме заплахи и пакости? „Събота” реши да поговори с московския астролог по тези въпроси. (още…)